Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. október 18. csütörtök
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Szemben a hengermentalitással
2014. október 22.

Lezsák Sándor csendes szavú ember. Nem keresi kivont karddal a konfliktust. A kiskunfélegyházi önkormányzati választáson mégis szembeszállt a Fidesz megyei vezérkarával és az országos elnökség akaratával. Mert. Bár kockáztatnia kellett. És nyert. Borókai Gábor főszerkesztő nagyinterjúja a szerdán utcára kerülő Heti Válaszban.

- Kiskunfélegyházán akkorát csattant a Fidesz-vezérkar támogatottjával, hogy az egész ország hallotta. Nem kérdezem, hogy félt-e a következményektől, mert aki 1987-ben a kertjébe hívta a rendszer teljes ellenzékét, aligha ijed meg más árnyékától. Az viszont őszintén érdekel, hogy mérlegelte-e, mennyit veszíthet a presztízséből, a befolyásából, ha a választók többsége a volt polgármesterre adja a szavazatát.

- Ez a történet egyszerű, nem eposzi. Kiskunfélegyháza jó két éve vált bővülő választókörzetem részévé. Azt tapasztaltam, hogy a helyi Fidesz belső zavarokkal küzd. Itt is beigazolódott, hogy a "mindegy, hogy kikkel, hogyan, csak győzzünk, legyen meg a többség" kampánystratégia rendkívül veszélyes, mert ha elmúlik a kampány okozta zsibbadás, az ellentétek és a jellemhibák még fájdalmasabbak. Ráadásul a polgármesternek zavaros ügyei voltak, melyeket inkább nem ecsetelnék. Legyen elég annyi: látlelet és hangfelvétel erősítette azt a szóbeszédet, hogy életvitele és a rábízott vagyon gondozása cseppet sem volt példamutató. Csapatépítő munkába kezdtünk. Létrehoztunk egy térségfejlesztő és munkahelyteremtő egyesületet, aztán kérdőívezve, interjúkat készítve, fórumokat szervezve felmértük a város és környéke problémáit és lehetőségeit. A munka eredményét programvázlatba foglaltuk. A csoportból kitűnt Csányi József, az egyre népszerűbb közgazdász és vállalkozó, aki fiatalos lendülettel, jó érzékkel összefogta a vállalkozókat, és alkalmasnak látszott a polgármesteri poszt betöltésére is. A helyi Fidesz többsége és a megerősödő Nemzeti Fórum pedig maximálisan mögöttünk állt.

- A megyei Fidesz és hatására az országos elnökség azonban a régi polgármester mellett tette le a voksát. És minden eszközt megengedhetőnek tartott, hogy ne a helyi erők győzzenek. Lezsák Sándort durva támadások érték, a "szakadár mozgalomban" részt vevő Fidesz-tagokat pedig kizárták a pártból. Egyszer sem gondolta, hogy el kellene engedni ezt az ügyet, mert sokkal többet veszíthet, mint amennyit valaha is nyert?

- Eszembe sem jutott. Tudtam, hogy igazunk van, és azt is, hogy Kapus Krisztiánnal nem tudok együtt dolgozni, mert erősen megosztó és erkölcsileg vállalhatatlan személyiség.

- A megyei vezetők mégis miért kapaszkodtak a régi polgármesterbe?

- Talán rosszul értelmezett lojalitásból. Hiszen érdemei voltak, négy évvel korábban nyerni tudott a városban. Azt gondolhatták, hogy az általuk nem ismert vagy elnézett botrányain majd a választók is túlteszik magukat, a Fidesz országos népszerűsége pedig beülteti a polgármesteri székbe. Nem tudom. Csak találgatok.

Szemben a hengermentalitással- Arra nem gondolt, hogy összenőtt, ami összetartozott, azaz a megyei és a kiskunfélegyházi vezetők egy malomban őröltek?

- Rosszízű feltételezésekbe nem bocsátkozom. Az MDF-ből eltávolított politikusként mondhatom, hogy a múltjából senkit sem lehet kizárni, ugyanakkor régi érdemekből nem lehet megélni. Örökösen meg kell újulni, és ki kell érdemelni a választók bizalmát.

- A megyei és az országos vezetők másként gondolták. A Kapus-média pedig odáig ment, hogy megkérdőjelezte az ön képviselői alkalmasságát, szövetségesi lojalitását, és összeférhetetlen

alaknak nevezte önt, akit a maga alapította pártból is kizártak már. Kevés rosszízűbb írást olvastam. Nem sértődött vérig?

- Fekete Gyula írót hadd idézzem ide, aki azt mondta, hogy közéleti ügyekben nem vagyok hajlandó megsértődni, mert akkor nem a gondolat, hanem az indulat vezérel.

- A vége happy end lett. Mármint önök felől nézve. A Fideszből kizárt társaság a Nemzeti Fórum zászlaja alatt, Csányi József polgármesterjelölttel az élen elsöprő győzelmet aratott. Szerette volna látni a bukott ellenfelek arcát?

- Nem vagyok mazochista. Szerencsére nekem a győztesek arca jutott. Vasárnap este a Rózsakert étteremben azokat néztem. Ahogy érkeztek az eredmények, úgy fokozódott a hangulat. Az előző hónapok fenyegetettségétől örömkönnyekkel búcsúztunk. Megkönnyebbültünk, hogy nem mi botorkáltunk tévúton. Olyan időket élünk, amikor a fennhéjázó, öntelt magabiztossággal olykor többre lehet jutni, mint a tisztességgel, a valóság ismeretével. Ilyen zavarba ejtő környezetben a felfelé alázatosak és lefelé gyalázatosak könnyen sokasodnak, ez a jelenség pedig különösen veszélyes egy kétharmados többség birtokában kormányzó közösségre.

- Az ellentábor jelöltjétől kikapni olykor nem szégyen. Okulni kell belőle. De mit lehet kezdeni ezzel a történettel, amelyben fideszesek vertek fideszeseket, a végletekig egymásnak feszülve? Ön szerint milyen tanulsága van a kiskunfélegyházi választásnak?

- A legjobb forgatókönyv mellett a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülni. Hibáztam, amikor jóhiszeműen azt feltételeztem, hogy a botrányok nyomán Kapus el sem fog indulni a választáson, hiszen tudnia kellett, hogy a választók körében nincs elegendő támogatója. Megyei segítségre támaszkodva mégis jelöltette magát. Hibáztam, amikor nem tálaltam ki a botrányait, mert óvtam a politika presztízsét. Az emberek úgyis azt gondolják, hogy a helyi, megyei vezetők törvények felett álló, élősködő mihasznák. Ami egyszerűen nem igaz, kevesek rossz példája azonban mindenkit megbélyegez.

- És milyen tanulságra kellene jutnia a Fidesz elnökségének? Mert a központ hibás döntéséből arra lehet következtetni, hogy a rendszer rosszul működik. Az információs csatornák szennyezettek, a közvetítő emberek némelyike alkalmatlan, ráadásul még kíméletlen is az akaratával szemben fellépőkkel. Olyan fideszeseket sikerült kirugdalni a pártból, akiket a saját közösségük elismer, bizalmába fogad.

- Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hatalmas sikereknek a hordaléka is jókora. A győztesek körül mindig megjelenik a siserehad, amely nem munkára jelentkezik, csak pozícióra és koncra hajt. A három választás után érdemes lesz átvizsgálni a rendszert, és rendet teremteni.

- Mit tart nagyobb rossznak: ha erős az ellenzék, vagy ha gyenge? Utóbbi esetben ugyanis a szervezeten belüli ellentétek erősödnek fel. A politika logikája szerint mindig kell az ellenség.

- Nem gondolom, hogy így lenne. Mindig feladatot keresek, nem pedig ellenséget.

- Mostanában mire koncentrál?

- Nem sorolnám, mert szétfeszíteném a beszélgetés kereteit.

- Ízelítőt azért adhat.

- Folyamatosan bővítjük a népfőiskolai hálózatot Lakiteleken és a Kárpát-medencében egyaránt. Ahogy Makovecz Imre térben, a népfőiskola lélekben is építi a közösségi tereket. A miniszterelnök úr vagy Lázár János, Balog Zoltán értik céljainkat, és támogatják őket. Megvásároltuk a szomszéd elhagyott, elgazosodott telkét, melyen felújítjuk, termálvízzel tesszük fűthetővé az üvegházakat, hogy gazdálkodhassunk. Ugyanott kempinget létesítünk. Rendbe hozzuk a régi épületeket, és tornacsarnokot építünk, ahol nagyobb közösségi rendezvényeknek is helyet tudunk adni. Újabb és újabb kétéves kollégiumokat hirdetünk meg Kárpát-medencei, diplomás fiatalok számára, akik népfőiskolákat szerveznek, foglalkoznak a nyugati kapcsolatok építésével éppúgy, mint a keleti nyitással vagy éppen a latin-amerikai kultúrával. Hamarosan indul a sportközgazdászokat és szervezőket megszólító Gyarmati kollégiumunk. Egyetemi hallgatókkal és oktatókkal közösen helyi értékgyűjtést végzünk a Hungarikum Bizottságnak. Most épp a Drávaszög és Szlavónia apró falvainak kincseit tárjuk fel. Kollégiumot szervezünk a magyar vendéglátás formáinak, hagyományainak felmérésére. És persze az Országgyűlés is munkát ad, nem is keveset. A beszélgetésünk után indulok Izsákra fogadóórát tartani. Ma éjszaka pedig polgárőrként járom be Lakiteleket és környékét.

- Már megbocsásson, de ez olyan Batman-izű történet. A tisztes polgár éjjel alakot vált és igazságot oszt ... Ne mondja, hogy e nélkül nem választanák újra!

- Ne túlozzon, nem erről van szó. Azért lettem polgárőr, mert a körzeti rendőrök mellé elkelt a civil szerveződés is, és bár az elvben mindenki egyetértett, idő hiányára hivatkozva alig akartak belépni az egyesületbe. Hát beléptem én is, és jó néhányan jöttek utánam.

- Tökéletesen simul bele a környezetébe. Mintha a mai politikából kiveszne ez a mentalitás. A fiatalok kortársaikkal futják a versenyt, és elvárják, hogy kiemelkedő teljesítményükkel ők is vagyont halmozhassanak fel. A környezet azonban szegény. Választó és választott markánsan elkülönülhet egymástól. Ön szerint mi történik, ha a piaci világ mértéktelensége a politikai osztályt is eluralja? És mi lesz, ha a fiatalok azért választják a politikai pályát, mert ott könnyűnek látszik a meggazdagodás?

- Környezetemben azt tapasztalom, hogy a fiatalok sem csak az anyagi javakban keresik a boldogságot. És azt is, hogy ha kiemelkedő teljesítménnyel elérhetőek például az agrártámogatások, akkor a biztosabb megélhetést nyújtó földművelés és az állattenyésztés felé fordulnak, és nem a választók állandó figyelmének kiszolgáltatott, bizonytalan sikerű politikusi pálya felé. A népfőiskolai mozgalomnak az is célja, hogy a kormányprogrammal összhangban növelje az elnéptelenedő kisfalvak, a tanyavilág iránti érdeklődést, vonzalmat, elsősorban a fiatalok, a családosok körében.

Szemben a hengermentalitással

- Amikor 1987 szeptemberében felállította a sátrat, erről a jövőről álmodott? Így képzelte el a rendszerváltás eredményét?

- Nem egészen. Az az új rendszer hideg, számító és idegen lett. A kelleténél kevesebb benne a közösséget formáló érzelem, több az egyéni érvényesülési vágy. Pedig a szentatya pontosan fogalmazta meg, hogy a kommunizmus bukása nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára. Mégis sokan ennek az ellenkezőjét gondolják és képviselik.

- Nem undorodik olykor a törtetéstől? Például amikor ilyen Kapus-ügyben kell harcolnia?

- Egy ápolónőtől kérdeztem egyszer, hogy lelkileg és fizikailag hogyan viseli a gennyes sebek tisztogatását. Azt mondta, hogy a beteget gyógyítani kell, nem szagolni. Én sem tudom másként biztatni magam.

- Nem tart attól, hogy a szocialisták után a Fideszből is kifogy az igény a plebejus kormányzásra?

- Egyáltalán nem. Erre Orbán Viktort látom garanciának, aki nem veszíti el a kapcsolatát a magyar valósággal. Ezt a választások eredménye visszaigazolja. Ne felejtse el, hogy Kiskunfélegyházán mégiscsak fideszes vert fideszest!

- És mi lesz a Nemzeti Fórumba menekült győztes fideszesekkel?

- Szövetségesek voltunk, vagyunk, leszünk. A Fideszbe visszalépni akarók ügyében pedig bölcsességet kívánok a Fidesz vezetőinek.

- És mi történik azokkal, akik kizárták őket?

-A felelőtlen ül eltékozolt bizalmat nehéz lesz visszahódítani. Remélem, találnak maguknak bizonyításra alkalmas közösségi munkát.

Borókai Gábor                   

(Forrás: Heti Válasz)

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének megáldása Izsákon
2018. október 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója

Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00

Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok

Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Lezsák Sándor előadása Pécsett

Pécs, BTK/TTK épület
2018. október 3. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép