Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. október 16. kedd
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Székely Szabadság Napja Marosvásárhelyen
2017. március 12.

A magyar Országgyűlésből Szabolcs Attilát kérték az emelvényre a székelyek - Az Európai Szabad Szövetség (EFA) kiállt az önrendelkezés mellett. Az esős idő ellenére lélekemelő és problémamentes rendezvényen emlékeztek pénteken Marosvásárhelyen az 1854. március 10-én mártírhalált halált székely hősökre, a megjelentek újra kinyilvánították a Székelyföld autonómiája iránti elkötelezettségüket.

A korábbi évekhez képest jóval kevesebben, mintegy ötezren vettek részt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által immár ötödik éve megtartott rendezvényen.

A visszafogott jelenlétet elsősorban a mostoha időjárás rovására írható, ugyanis egész Erdélyt kellemetlen, hideg eső áztatta március 10-én. A szervezők nem tömegre, hanem határozott sokaságra számítottak, az pedig igencsak jelen volt a postaréti emlékműnél. A politikai pártok képviselőit mellőző szónoki lista szereplői többnyire a székely szabadság dimenzióit és korlátait igyekeztek körüljárni.

Szabolcs Attila, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke egyetlen magyarországi politikusként kapott szót a színpadon. Kifejtette: "Lassan 100 éve papírunk van arról itt Erdélyben, a Székelyföldön, hogy nemzeti szabadságot ígértek, felekezeti autonómiát. Önrendelkezést. Azóta mit kaptunk? Időnként rövidebb, időnként hosszabb pórázt. Ügyesen kifundált elnyomást. És néha kicsit lazább nyakörvet, nehogy megfulladjunk, csak fulladozzunk. Ne legyen erőnk, bátorságunk cselekedni. Román barátainknak üzenem! Az erdélyi magyaroktól, a székelyektől a szabadságot is lopják. Pedig ez a jussunk! A minimum." A képviselő úgy fogalmazott, hogy "a mellettünk álló katalánok, baszkok, flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosan tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül feloldódnak vagy elsorvadnak".

Tőkés László európai parlamenti képviselő szerint az erdélyi magyarságnak ma is az árulás, az önfeladás és hatalombarát opportunizmus árnyékában és körülményei között kell folytatnia küzdelmét szabadságáért, illetve a beolvasztó szándékú területi-közigazgatási átrendezés ellen. „Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai inspirációs forrásként szolgálhatnak a belső politikai konfliktusok megoldását célzó lehetőségek keresésekor" - idézett Tőkés az Európa Tanács 2003/1334- es határozatából, és kijelentette: joggal elvárható, hogy ennek megfelelően rendeződjön a Székelyföld sorsa.

A külföldi vendégek közül elsőként felszólaló Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a belga szövetségi kormánykoalíciót vezető Új Flamand Szövetség politikusa szerint az EFA ugyan Európa-párti, de az unió sajnálatos módon ma jobbára a tagállamok fővárosainak érdekeit képviseli, márpedig Párizs, Brüsszel vagy Berlin befolyása a baszkok, katalánok, flamandok és székelyek kárára erősödik.

„Eljön a székelység ideje, eljön az autonómia ideje! Önök csak építsék saját nemzetüket, ahogy mi is építjük saját vallon nemzetünket" - buzdította a jelenlévőket a politikus. Aitor Esteban Bravo, a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciójának elnöke aktuálpolitikai példával érkezett: idén januártól immár a központosított állam mintapéldányának számító Franciaországban élő baszk közösség is bizonyos fokú autonómiát élvez.

„Ha ez megtörténhetett Franciaországban, miért ne történhetne meg Romániában is?" - tette fel a nagy lelkesedést kiváltó kérdést.

Ígéretet tett arra, hogy Európa minden sarkában képviselni fogja a székelyek üzenetét, és ennek nyomatékosítása érdekében közös szelfit is készített a lobogókat lengető tömeggel.

A postaréti megemlékezés záróakkordjaként a betegség miatt távol maradó Izsák Balázs SZNT-elnök helyett Ferencz Csaba alelnök olvasta fel a román kormányhoz és az állam-elnökhöz intézett petíciót, amelyben mindenekelőtt a kormány és a székely nép legitim képviselői közötti párbeszéd elkezdését követelik. Az összegyűlt tömeg által közfelkiáltással elfogadott dokumentum aggasztónak tekinti, hogy a Székelyföld a belső leszakadás pályájára került abban a fejlesztési régióban, amelyhez jelenleg tartozik, akárcsak azt, hogy az autonómia ügyében évek óta szorgalmazott párbeszéd helyett szaporodnak a közösséget ért megaláztatások, a közösségi szimbólumok és intézmények elleni támadások.

„Változatlanul kijelentjük: a Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát!" - áll a dokumentumban.

A marosvásárhelyi önkormányzatnak a rendezvény előestéjén kiadott korlátozó üzenetű közleménye ellenére az emlékműtől a prefektúra épületéig tartó tüntető felvonulás nyugodt körülmények között zajlott, az SZNT küldöttsége által átadott petíciót a kormánybiztosi hivatal képviselője átvette.

Günther Dauwen, a 46 európai autonómia- és függetlenedéspárti politikai alakulatot tömörítő párt igazgatója a székely szabadság napján tartott tavalyi és idei marosvásárhelyi megmozdulás tapasztalatairól beszélt.

A politikus megjegyezte, ha az emberek azt érzik, hogy a központi hatalom elzárkózik a számukra fontos kérdésekről folytatandó párbeszédtől, és a hatóságok megbüntetik őket a véleménynyilvánításukért, akkor radikálisabb törekvéseket fogalmaznak meg. Példaként hozta fel, hogy a madridi kormányzatnak a katalánok gazdasági tárgyú kéréseit elutasító magatartása a katalán elszakadás híveinek a táborát erősítette.

"Ha nem beszélünk a gondokról, és félünk az autonómiától, az sokkal több problémát szül. Az emberek sokkal inkább a függetlenedés felé fordulnak" - jelentette ki.

Günther Dauwen hozzátette: amikor megtudta, hogy csendháborításért bírságolták meg a székely szabadság napja tavalyi felvonulásának egyes résztvevőit, azzal a kéréssel fordult a román hatóságokhoz, hogy bírságolják meg őt is, mert ő maga is ott volt. Kérésére nem érkezett válasz.

 

SZABOLCS ATTILA BESZÉDE - 2017. március 17., Marosvásárhely, Postarét, Székely Vértanúk Emlékműve

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Székely barátaim!

Az őshonos közösségeknek joguk van rendelkezni a szülőföldjük és a kulturális örökségük kínálta erőforrásokkal.

Joguk van élni.

Minden korban, újra és újra meg kell vívni ezt a küzdelmet. És ne legyen félreértés, a többségi nemzetek sem dőlhetnek hátra Európában.

A globalizált világban, ez az egyszeregy.

Azok a nyelvi, nemzeti közösségek, akik nem rendelkezhetnek szülőföldjük erőforrásaival, eleinte csak hümmögnek, hogy valami baj van.

Aztán azon kapják magukat, hogy már nem gazdák a saját hazájukban. Munkájukért odavetnek valamit, de földjeiket, vizüket, erdeiket más használja.

Gyermekeik keserűek lesznek. Szóródnak a nagyvilágban. Népük fogyni kezd. Gyökereik száradnak, enyésznek. Már maguk sem tudják, kik ők valójában.

Napjainkban ugyanúgy kell kapaszkodnia a franciáknak, németeknek, hogy rendelkezhessenek szülőföldjük javaival, mint a magyaroknak a Duna völgyében, vagy a lengyeleknek Krakkótól Gdansig.

A minap a románok százezrével morogva vonultak az utcára, mert azt gondolják, lopják az országuk. Nem rendelkezhetnek erőforrásaikkal.

Becsapottnak érzik maguk.

Mit mondjunk mi?

Lassan 100 éve papírunk van arról itt Erdélyben, a Székelyföldön, hogy nemzeti szabadságot ígértek, felekezeti autonómiát. Önrendelkezést.

Azóta mit kaptunk?

Időnként rövidebb, időnként hosszabb pórázt.

Ügyesen kifundált el¬nyomást.

És néha kicsit lazább nyakörvet, nehogy megfulladjunk, csak fulladozzunk.

Ne legyen erőnk, bátorságunk cselekedni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Román barátainknak üzenem!

Az erdélyi magyaroktól, a székelyektől a szabadságot is lopják. Pedig ez a jussunk!

A minimum.

Nem akarnak a szászok sorsára jutni. Eltűnni.

Nem akarják, hogy kihúzzák a lábunk alól a szülőföldjüket.

Ahogy a román sem szeretné, hogy másodrendű legyen a szülőföldjén, miközben az orra előtt lopják a hazáját.

Székelyföld, Erdély a magyarok szülőföldje is. A haza.

Joguk van hozzá!

Honfitársaim!

Az őshonos közösségeknek elemi érdekük, hogy rendelkezzenek a szülőföldjük erőforrásai felett.

A mellettünk álló katalánok, baszkok, flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosan tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül feloldódnak vagy elsorvadnak.

Megtanulták a leckét, és nekünk is mondják.

Példát mutatnak és segítő kezet nyújtanak.

Üzenik Bukarestnek, Európának, a nagyvilágnak, hogy az erdélyi magyarok, a székelyek nincsenek egyedül, ezt üzenik.

Köszönet érte!

Tanuljuk meg tőlük az autonómia mesterségét. Járjuk azt az utat, amelyen jártak.

Ha kell, tanuljuk el a praktikákat, mert akik lopják a szülőföldet, a hazát, a szabadságot, nem szépelgő úriemberek.

Ravasz rókák. Ahogy Pesten mondják:

Minden hangszeren játszanak.

Hölgyeim és Uraim!

Török János, Gálffi Mihály és Horváth Károly vértanúk 1854. március 10-én az életüket adták a szülőföldet bitorló hatalom elleni küzdelemben.

Magasra tették a mércét.

Nem hagyták ellopni a hazát, a szabadságot.

Nekünk szívós, hétköznapi eszközökkel kell megvívni a küzdelmünk.

Bárhogy is nyomnak, és sulykolják, hogy reménytelen.

Nem igaz. Esélyünk van, hogy a mi nemzedékünk teremtheti meg Székelyföld autonómiáját.

Aki ezt nem hiszi. Aki ezért nem végzi el a munkát. Szálljon magába amikor fejet hajt a vértanúk előtt.

Megalkuvók! Ravasz tolvajok! El a kezekkel!

Autonómiát, szabadságot Székelyföldnek!

Jó munkát a székely népnek!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

szabolcsattila.hu

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Kurultaj szervezőinek díszvacsorája Bugacon
2018. október 12.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója

Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00

Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok

Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Lezsák Sándor előadása Pécsett

Pécs, BTK/TTK épület
2018. október 3. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép