Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. október 21. vasárnap
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Ruppert József piarista szerzetesről
2016. április 29.

Lévai Jánosné laudációja elhangzott a Mindszenty-emlékérem átadása alkalmából Csehimindszenten, 2016. április 29-én.

Tisztelt Csehimindszentiek! Püspök Atya! Elnök Úr! Államtitkár Úr! Polgármester Úr! Plébános Úr! Kedves Kitüntetettek!

Szeretettel, tisztelettel és barátsággal köszöntöm valamennyiüket a mai ünnepi Mindszenty emlék-érem átadáson, valamint megkülönböztetett tisztelettel Ruppert József piarista tanár urat.

Ruppert József

piarista tanár, az osztrák Kalazantínus Kongregáció tiszteletbeli tagja, Pilinszky díjas,
Kecskemét város díszpolgára

1942. június 25-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. 1960-ban lépett be a Piarista Rendbe, teológiai tanulmányai után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett, magánúton Margittay Sándor orgonaművésznél orgonálni is tanult.

Ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett 1965. szeptember 12-én, pappá 1968. március 9-én szentelték. Tanulmányai befejeztével 1969-től 22 éven át kecskeméti piarista gimnáziumban dolgozott. Tantárgyain kívül éveken át ének-zenét is oktatott, vezette az iskola kórusát, mindvégig prefektus és hosszú éveken át igazgató volt a diákotthonban. 1983-tól 1991-ig a gimnázium igazgatója is volt.

Egy évtizeden át lelkes közreműködője volt az Országos Középiskolai Kémia Verseny szervezésének, kiváló munkájáért beválasztották a Magyar Kémikusok Egyesületének országos vezetőségébe. Neki is köszönhető kecskeméti iskolánkban a már hagyományos „piarista vacsora” meghonosítása, Koháry István és Erdősi Imre kultuszának fölelevenítése, a gimnáziumi épület államosított részének visszaszerzése és a piarista általános iskola megindításának előkészítése.

Újra indította az iskola évkönyveinek kiadását, emléktáblát emeltetett a második világháború diák halottainak. Komoly lelkipásztori munkát is végzett, 22 éven át a barátok templomában celebrált, a „fél tizenkettes” szentmiséit még évtizedek múltán is emlegették a hívek.

Nagyban elősegítette a városban a keresztény felekezetek közeledését, az általa megkezdett ökumenikus imaórák hagyománnyá váltak. Az iskola énekkarával számos hangversenyt adott, országos

versenyeken vett részt és díjakat szerzett. Énektanári munkájának elismeréséül 1985-ben „kiváló munkáért” kitüntetést, kulturális tevékenységéért pedig 1992-ben Pilinszky díjat kapott. 2001-ben – távozása után tíz évvel - Kecskemét város díszpolgárává  választották.

1991-ben a piarista egyetemes káptalan Rómában közép-európai generálisi asszisztenssé választotta, majd az 1997-es és a 2003-as egyetemes káptalan újabb hat-hat évre megerősítette ebben a szolgálatban. 2003-tól az itáliai rendtartományok ügyeit is ő intézte, munkája eredményeként sikerült 2007-ben egyesíteni a négy olasz rendtartományt.

Sokat dolgozott új lengyel piarista iskolák megnyitásáért, a szlovák provincia újjáéledéséért, az Romániai Piarista Provincia megmentéséért, újraindításáért. Fáradhatatlanul látogatta a rábízott provinciákat Belorussziától Morvaországon át Erdélyig. Közép-európai piarista novícius és kispap találkozókat szervezett, nyelvkurzusokat tartott számukra, hogy elsajátíthassák az olasz és spanyol nyelvet.

Támogatásával indult meg 2005-ben Nagykárolyban a piarista kedves nővérek missziója. 21 éven át végezte a posztulátori feladatokat is. Az ő nevéhez fűződik Pietro Casani, a 13 spanyol piarista vértanú, P. Anton Maria Schwartz, az osztrák Kalazantínus kongregáció alapítója (e szerzetes kongregáció választotta tiszteletbeli tagjává), Salkaházi Sára szociális testvér és Celestina Donati, az olasz piarista nővérek (Suore Calasanziane) alapítójának boldoggá avatása, a piarista Beato Faustino Míguez szentté avatásának elindítása, Bruno Martínez piarista, Don Provolo, a siketnémákkal foglalkozó két veronai kongregáció alapítója, Bálint Sándor néprajzkutató, Brenner János vértanú és Hám János szatmári püspök ügyének előmozdítása, valamint két másik boldoggá avatási ügy elindítása: P. Pedro DíezGil és P. Joaquín Erviti piaristáké. Szőke János atya végső betegségének idején segítette Scheffler János és Bogdánffy Szilárd boldoggá avatásának előre haladását, Mindszenty József ügyében is sokat segített, pl. orvosi iratok olaszra fordításával, a Szent István Ház irattárában talált Mindszenty dokumentumok feltárásával és átadásával.

Mint a „piarista család” koordinátora (1998-2011) igyekezett összefogni a Kalazanci Szent József szellemében alapított 10 szerzetes kongregációt, találkozókat és konferenciákat szervezett.

Közel két évtizeden át (1992-2011) elnöke volt a római Szent István Alapítványnak és igazgatója a Szent István zarándokháznak. Külön érdeme a Szent István Ház modernizálása és a könyvtárában talált fontos iratok (Mester István, Zágon József, Mindszenty József) megmentése feltárása és katalogizálása. 1998-tól 2012-ig firenzei magyar lelkészként is működött, két éves szünet után ő kezdte meg újra ettől az évtől a magyar szentmiséket Firenzében és intézte hívei ügyes bajos dolgait, számukra újságokat szerkesztett (egészen kis ÜZENET és egészen kis elektronikus ÜZENET címmel), támogatta a toszkán-magyar kulturális egyesület létrejöttét és működését. A római Pápai Magyar Egyházi Intézet vigilancia bizottságának tagjaként, majd 2007-től elnökeként segítséget nyújtott az intézet működéséhez 2012-ig. A 2009-ben tartott egyetemes káptalanon megvált asszisztensi munkájától, de a generális atya kérésére tovább végezte a posztulátori teendőket és a romániai piarista provincia ügyintézését. Ezt a munkát 2009-től mint a magyar provincia delegátusa folytatta.

2009-ben a köztársasági elnöktől a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta az itáliai magyarság körében és a Szent István Házban végzett munkájáért.2010-ben a Magyar Piarista Diákszövetség több évtizedes közéleti munkásságáért Teleki Pál éremmel tüntette ki:  „amellyel mindenütt, ahová hivatása szólította – Magyarországon, az elszakított területeken és külföldön – nemzete és a piarista nagycsalád iránti tiszteletet érdemlően szolgálta az egész emberi közösséget, de mindenkor különleges figyelmet szentelve honfitársainak”.

2012 nyarán, 21 éves római munka után tért vissza Magyarországra, a rendfőnök Budapestre helyezte. Mint tartományfőnökségi delegátus, intézi továbbra is a Romániai Rendtartomány ügyeit. Aktívan részt vesz a lelkipásztori munkában: reggelente különböző nővér közösségekhez jár szentmisét mondani (Kalocsai Iskolanővérek, „Margitos“ nővérek, Miasszonyunk Iskolanővérek, stb.), vasárnaponként pedig kisegít a Külső-ferencvárosi Szent Kereszt és a Lehel téri Szent Margit plébánián, misézik az öregeknek a Napfény otthonban, sok helyen (Örökimádás templom, Budavári Nagyboldogasszony templom, stb.) helyettesítést is vállal. Folytatja a posztulátori munkát is (Hám János, Brenner János).

2012. december elsején keresztény közéleti tevékenységéért Kecskeméten Varga László díjat és emlékérmet kapott.

Azt gondolom – a Mindszenty Társaság tagjai nevében is mondhatom -, hogy a hit örömének a sugárzása, tovább adása révén tesszük a legnagyobb szolgálatot a minket körülvevő környezetünk, városunk, nemzetünk és a külvilág számára.

Az általam elmondott nagyon tartalmas életút, Mindszenty bíboros, hercegprímás dokumentumainak feltárásáért, gondozásáért  Ruppert József piarista atyát - a Mindszenty Társaság javaslatára - Mindszenty Emlékérem kitüntetésben részesíti

Kívánom, hogy a jó Isten adjon Ruppert József atyának értékteremtő munkájához nagyon jó egészséget, sok-sok szeretetet.

A Mindszenty Társaság, Lezsák Sándor elnök úr  és a magam nevében gratulálok e szép kitüntetéshez. A jó Isten áldása kísérje hétköznapjait, ünnepeit, ezt kívánom szívből jövő szeretettel.

Lévai Jánosné

a Mindszenty Társaság tagja

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének megáldása Izsákon
2018. október 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója

Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00

Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok

Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Lezsák Sándor előadása Pécsett

Pécs, BTK/TTK épület
2018. október 3. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép