Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. október 19. péntek
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Haza, a te békédbe – Utolsó útjára kísérték Placid atyát Pannonhalmán
2017. február 3.

Szentmisében vettek búcsút Olofsson Károly Placid atyától február 3-án Pannonhalmán szerzetestársai, hívei, tanítványai és barátai. A temetés szertartása keretében Várszegi Asztrik főapát a kereszt jelével megáldotta és a keresztség vizével hintette meg az urnát.

Pintér Ambrus bencés szerzetes szentbeszédében az evangéliumhoz kapcsolódva párhuzamot vont az agg Simeon és Placid atya élete között. Azt a képet idézte a hívők elé, amikor a hajlott hátú Simeon elindult a templomba. Mit láttak a jeruzsálemiek? Simeon most másként ment, de ezt a jeruzsálemiek aligha látták. A templom fiatal papi tisztségviselői, akik a törvény szerinti szertartást végezték, talán észre sem vették a fiatal párt a gyerekkel. Simeonban is csak egy embert láttak, akinek múltja van, jövője alig. Nem értették, hogy a jövő felé megy, és a jövő megtalálását a gazdag múltja teszi lehetővé – mutatott rá a szónok. „Fontos a jelent nézni, de ezt akkor tudjuk komolyan venni, ha komoly múlt és Isten végtelen jövője veszi azt közre. Tudjuk-e mi így nézni a jelent?” – vetette fel a kérdést a hívő közösségnek.

„Placid atya már régóta a legidősebb rendtársunk volt, az az ember, aki mögött már fiatalon is gazdag múlt állt, és egyre gazdagodó élete a jövőre mutatott. Teljes személyiségében Isten jövője felé mutatott.” Pintér Ambrus felidézte, amikor a bencés szerzetest elhurcolták a kommunizmus idején: „Akkor emberi szemmel nézve véget ért az élete. De ő Isten kezében tudta magát, és ezért tudott reményt adni a kétségbeesett embereknek, évtizedeken át tudta erősíteni őket a hitben” – mondta a szónok. „Véget ért az emberi múlt, elkezdődött Placid atya örök élete Isten végtelen jövőjében. Isten mindenkinek végtelen jövőt szán, ebből legyenek gazdagok a jelen napjai” – buzdított szentbeszédét zárva.

Haza, a te békédbe – Utolsó útjára kísérték Placid atyát Pannonhalmán

Várszegi Asztrik főapát búcsúbeszédében Placid atya évszázadot átfogó, tanúságtevő életéért adott hálát. „Sokat kell megköszönnünk” – fogalmazott a főapát. – Azt a kegyelmet, hogy Placid atyának nemcsak a hit ajándéka adatott meg, hanem az is, hogy szenvedjen Krisztusért. Ez a szenvedés nem haladta meg erejét, mert mellette állt Isten.” Várszegi Asztrik felsorolta ennek a gazdag életnek az ajándékait: a papságból fakadó szolgálatot, a bölcs tanítást, a lelkiismeretességet, a szó meggyőző erejét, a derűt, a túlélést tanító szabályokat, a hűséges szeretetet, az imádságokat. A főapát Isten bocsánatát kérte, hogy Placid atya szabadulásakor a rendi közösség nem tudta visszafogadni őt Pannonhalmára. „Ezt külső befolyásra tettük, mégis a gyengeség jele volt” – fogalmazott.

A szentmise végén a Salve Regina elhangzása után a közösség végső búcsút vett a rendtárstól, és csendben, imádkozva kísérte utolsó útjára Placid atyát a Boldogasszony-kápolnához, a bencések nyughelyére.

Oloffson Károly Placid OSB életének 101., szerzetességének 84., áldozópapságának 78. évében, a betegek szentségével megerősítve, 2017. január 15-én hunyt el.

A Pannonhalmi Főapátság által közzétett dokumentum alapján Placid atya így írt magáról, összefoglalva életét:

„Született Rákosszentmihályon 1916. december 23-án. Középiskoláját a Budapesti Bencés Reálgimnáziumban végezte. Érettségi után 1933-ban belépett a pannonhalmi bencés rendbe. A teológiát Pannonhalmán végezte. Magyar–német bölcseleti tanári diplomáját Pannonhalmán, Münchenben és Budapesten szerezte meg. 1940-ben doktorált a budapesti Pázmány Péter Egyetemen magyar irodalomból.

Haza, a te békédbe – Utolsó útjára kísérték Placid atyát Pannonhalmán

1939-ben szentelték pappá Szombathelyen. Utána egy évig káplán volt Győrszentivánban, majd egy évig tábori lelkész a komáromi és az érsekújvári hadikórházban. Ezt követően a soproni, a pápai és a budapesti bencés gimnáziumokban tanított. 1946 tavaszán azonban letartóztatták. Előbb az Andrássy út 60.-ban, majd a Markó utcai börtönben volt, s végül a megszálló szovjet hadsereg budapesti hadbírósága több év kényszermunkára ítélte a Szovjetunióban levő politikai foglyok számára készült Gulág rabtelepeken. 1955. november 25-én térhetett haza, de Pannonhalmán nem kapott lakhatási engedélyt. Édesanyjával élt Budapesten. Két éven át fűrészgéppel dolgozott betanított munkásként, majd kórházi mosodavezetőként húsz évig, s mint ilyen került nyugdíjba 1977. június 1-jén. Közben természetesen – ahogy lehetett – triduumokat, lelkigyakorlatokat tartott sok helyen az országban, de eljutott Pozsonyba, Kárpátaljára és Csíksomlyóra is. Később a budai Szent Imre-templomban kisegítő lelkészként lelkipásztorkodott.”

Placid atya így vallott életéről: „az életem mindig többet kívánt tőlem, mint amire képes voltam”, és „a Jóisten mindig mellettem állt, s nemegyszer csodálatosan segített”.

Placid atyát 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 2003-ban neki ítélték a Parma Fidei – Hit Pajzsa kitüntetést, 2005-ben Magyar Örökség, 2006-ban Pro Ecclesia Hungariae díjjal ismerték el. 2010-ben vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2016. október 23-án pedig Magyar Becsület Rend kitüntetést kapott páratlanul hosszú és példaadó életútja elismeréseként, és azért a „reményt adó derűért”, amellyel megélte élethivatását a legembertelenebb körülmények között is.

Magyar Kurír

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének megáldása Izsákon
2018. október 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója

Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00

Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok

Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Lezsák Sándor előadása Pécsett

Pécs, BTK/TTK épület
2018. október 3. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép