Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. november 17. szombat
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
Augusztus 20-i gondolatok - Szent István király ünnepén
2014. augusztus 21.

Egy ünnep attól lesz tartalmas, ha tudjuk mire és kire emlékezünk. És az ünneplésnek akkor van értelme, ha közünk van ahhoz amit, vagy akit ünnepelünk, különben a nosztalgián túl csak egy lakomát csaptunk és lelkileg nem töltődünk, nem fejlődünk.

Augusztus 20-i gondolatok - Szent István király ünnepén

Augusztus 20. az elmúlt évtizedekben több értelmezést is kapott éppen ezért van, hogy vannak, akik csupán a tűzijátékot kötik hozzá, pedig ez az ünnep sokkal több. Ez az ünnep a magyar létünk ünnepe!

A történetírók szerint a Kárpát-medencénk több ezer éve lakott vidék. Éltek itt különböző népek és törzsek és mind beolvadtak és nyomtalanul eltűntek. Árpád fejedelem által kiválasztott területen csak a magyarság maradt fenn, tudott ezeréves államot alapítani és a ránk törő birodalmakat túlélni, és ezt köszönhetjük Szent István királyunknak. Mert István király a hit sziklájára építette hazáját és tette ezt olyan bizalommal, hogy halálakor a Szűzanyánkra bízta az országát. Napjainkban a tűzijáték nézése közben gondolunk arra, hogy ehhez mekkora hit és bizalom szükséges, hogy mindenünket oda tegyük Isten anyjának kezébe?

Szent István egyéni példával tanított a meggyőződéses hitre, a keresztényi életeszményre. A krónikák szerint harcolt, ha a szükség úgy kívánta, de békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, a harcias, vándorló népet letelepedésre szoktatta, a béke világába vezette és az Isten hittel keresztény nemzetté tette. Úgy uralkodott, hogy szívében élt az istenfélelem és felelősnek tudta magát minden cselekedetéért úgy fizikailag, mint erkölcsileg. Fiához Imre herceghez intézett intelmeiben egyértelművé tette „a keresztény hitet meg kell őrizni” a hit nem lehet egy kicsit igen, egy kicsit nem, a hit nem kényelem kérdése. Történelmünket végig nézve láthatjuk, mindig akkor jöttek a katasztrófák, amikor letértünk a szentistváni útról (de azt gondolom, hogy ennek mi magunk is a tanúi vagyunk életünkben). Nemzetünk megpróbáltatásai folyamán több fohászt is megfogalmazott, az egyik ezen az ünnepen rendszeresen felhangzik templomainkban: „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?/ Ki voltál valaha országunk istápja?/ Hol vagy István király?/ Téged magyar kíván,...” Ezt énekelve eszünkbe juthat: és ha letekint a Szentkirály mit lát? - ránk ismerne? - büszke lenne ránk? Mi vagyunk-e az a nemzet, akit Ő kívánt? Mennyire vagyunk követői? Mennyire őrizzük és gyakoroljuk hitünket? Vajon ránk pillantva, joggal kérdez-e vissza: Hol vagytok magyarok?

Annak idején a királyi koronázás ceremóniához tartozhatott, a király felkenésekor, hogy az esztergomi érsek feltette a kérdést: Akarjátok-e, hogy István fejedelmetek király legyen? – amelyre hallatszhatott az egyértelmű felelet: Akarjuk! Ha napjainkban egy népszavazásra tennék, hogy Szent Istvánhoz hasonló hitű és jellemmel bíró emberek választassanak, akik keresztény életelveket élik és közösségükkel megvalósíthatják, vajon hány százalékos győzelem születne? … és születne győzelem? Vajon szeretné-e a mai magyarság ezt követni? – de példával szolgálhat egy település is, vajon hányan tartják meg az intelmeit? - és mit ünnepelnek Szent István király ünnepén?

Szent István királyunk nem véletlenül tette a hit megőrzését az első helyre, mert a hit ad erőt a keresztény élethez, a reményhez és a szeretethez, a türelemhez az újrakezdéshez. Azonban a hitünk csak akkor igazán értékes, ha életünk formálójává válik, és az áldozatokat is vállalja. Ez nem könnyű, főleg akkor, amikor a zajos média világ nagyra becsüli az individualizmust, az önzést, amiben mások eltaposásával lehet haladni előre, napjainkban olyan emberek is beszélnék értékről, akik soha nem alkottak semmit, mert az alkotáshoz csendes türelem szükséges. A zajos zűrzavarban nem lehet meghallani a lelkek hangját!

Sok honfitársunk úgy él mintha Isten nem létezne és abban a világban, ahol nincs jelen az Isten, fölborul az erkölcsi rend, megjelenik a bűnözés, a kapzsiság, az önzés, az érdekből cselekvés. Szent István nem keverte össze az értéket az értéktelenséggel, az erőt az erőszakossággal, a törvényt mindenkivel megtartatta, a jogszabályokat nem a saját szűk köreire szabta, és nem változtatgatta, így érte el, hogy népe megmaradt és állama is van.

A hitének alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Jó odafigyelni azokra a történeti tényekre, amikre a rádió és a tévé az ünnep kapcsán rávilágít, mert ezekből kiderül István nem a katolikus elvakultságból lett szent, hanem István király, mint történelmi személyiség tényleg nagy. Az ünnepünk akkor igazi, ha felismerjük, hogy lelkünk nyugalmához hozzátartozik, ha ugyanazokhoz az erkölcsi törvényekhez ragaszkodunk, illetve küszködünk értük, mint ő, azaz nem ezer esztendős távlatokat próbálunk áthidalni, hanem lehetőségeinkhez képest az élet közösségében vagyunk ővele.

A Kárpát-medencén túl, igen mostoha körülmények között élő moldvai csángó magyarok a mai napig így énekelik fohászukat, … talán értünk is: „Igaz hitnek plántálója,/ Pogányságunk megrontója,/ Imádd Istent érettünk, szent István király,/ Országodat oltalmazd, szent István király.”

- kívánom, hogy tanuljunk tőlük másokért is imádkozni.

Mihály Margit
a gyömrői KDNP elnöke

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Mindszenty Emlékérmek átadása az Országházban
2018. november 6.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019

Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00

Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét

Budapest
2018. november 17-18.

XVIII. Lakiteleki Filmszemle

Lakitelek Népfőiskola
2018. november 14-16.

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép