Menü
Hírek
Programok
Sajtószoba
Interjúk
Nézőpont
Kölcsey Kör
Keresztény Élet
Lapszámok
Országgyűlési tudósítások
Arckép
Szemle
Keresztény Élet archívum

Képviselők

Bartos Mónika
Bóna Zoltán
Font Sándor
Kovács Sándor
Lezsák Sándor
Szászfalvi László
V. Németh Zsolt

 

Ifjú Konzervatívok a Nemzetért

2018. október 21. vasárnap
Történet | Képviselők | Szervezetek | Munkacsoportok | Dokumentumok | Kapcsolat
Hírek
A szellemi honvédelem tábornoka
2016. május 17.

Itt állunk Bedő György urnakoporsója előtt, és tudomásul kell vennünk, hogy 86 évesen földi élete megszakadt, immár ő is bevonult a könyves legendárium világába.

A XVII. század óta, mióta Misztótfalusi Kis Miklós Hollandiából hazatérve létrehozta könyvkiadóját és nyomdáját, mindig voltak olyan könyves életsorsok, amelyekben személyes történetként megjelent a magyar történelem.

A legendás Püski Sándor, a nemzeti emigrációban Misztótfalusi nyomdokait követő Molnár József és Bedő György életútja sokban különbözik egymástól, de elhivatottságukban, a könyv iránti alázatukban és törhetetlen kiadói akaratukban egyek voltak.

Bedő György 1930-ban született Munkácson, itt kezdte meg középiskolai tanulmányait és Kisvárdán érettségizett 1948-ban. Érettségi után Egerben, a Hittudományi Főiskolán teológiát tanult, de miután édesapjától a nyugdíját megvonták, félbehagyta tanulmányait és fizikai munkával, magántanítással segítette szüleit, családját. 1951-ben 27 hónapos katonai behívót kapott, büntető munkaszolgálatra kötelezték, mivel osztályidegennek nyilvánították, ugyanis édesapja korábban főszolgabíró volt. A zaklató és mostoha körülmények nem törték meg, inkább megedzették. Leszerelése után könyvelő volt, 1955-ben megnősült, első gyermeke 1956-ban született. Könyvkereskedelmi pályafutása 1959-ben Komáromban kezdődött, egy évtizeden át az Állami Könyvterjesztő Vállalat helyi könyvesboltját vezette, majd a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott. 1989-ben nyugdíjazták. Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-könyvtár szakon 1971-ben diplomát szerzett. 1972-ben született meg második gyermeke.

Bedő György a könyvterjesztésben szerzett bőséges tapasztalatot az előző rendszerben. Akkor a szocialista rendszerben önállósodni, saját könyves pályát elindítani és befutni nem tudott, mert nem lehetett. De sorsát nem kerülte el, az idő, a rendszerváltoztató idő neki is lehetőséget adott. Nyugdíjba vonulása után tapasztalta, hogy a múlt rendszer kapcsolati tőkéi és a kíméletlen profitérdekek határozzák meg a könyvterjesztést. A gátlástalan rablóprivatizáció korszaka ez. Nyilván hosszas tépelődés után szinte csak a saját szakmai tudására támaszkodva alapította meg 1996-ban Bedő György a saját kiadóját. Épp idejében, a megfelelő pillanatban született meg ez a döntés – ahogyan ezt a „Kairosz” kiadó neve görögül a „cselekvés isteni sugallatra” történő jó időzítését jelenti.

Nyugdíjasként, 67 évesen bravúros pályakezdés volt ez Bedő György részéről, hiszen az előző rendszer diktatórikus körülményei között merőben más törvények uralták a könyvkiadást és a terjesztést, mint a rendszerváltás után. Meg kellett tanulni vállalkozónak lenni olyan emberként, akinek értékrendje és eszmevilága nehezen volt összeegyeztethető azzal a vadkapitalista piaci versenykényszerrel, amelyben a résztvevők legfeljebb hírből ismerhették az egyenlő esélyeket. A valóságban a tőkeerős vállalkozók eleve kijelölték a szegényebb, kisebb kiadók helyét a piac perifériáján. Innen kellett maguknak helyet szorítani a könyvpiacon, szemben az uralkodó, liberálisnak mondott ideológiai áramlattal és politikai-gazdasági gyakorlattal.

Aki a nemzeti és keresztény eszmerendszer és kultúra szolgálatát vállalta, mint Bedő György a könyves szakmában, annak ezzel a lélekrongáló és pusztító áramlattal kellett a maga értéktudata és ízlése szerint megküzdeni.

Honnan, miből meríthetett rendíthetetlen erőt és nyugalmat Bedő György a Kairosz Kiadó megtartásához, könyvek sokaságának kiadásához? A szellemi, az erkölcsi erőt nyilvánvalóan a saját hitéből, küldetéstudatából. Azután olvasói és szerzői szeretetéből és megbecsüléséből, akik egy más szellemiségű áradattal szemben, számukra otthonos műhelyként tekintettek a Kairosz Kiadóra.

Bár voltak Bedő Györgynek hűséges munkatársai, segítői is, egyszemélyes kiadó volt az övé. Ahogyan sokan a gyászolók között, magam is látom Őt, amint sajgó derékkal görnyed íróasztalánál a kicsi könyvekkel zsúfolt szobában, ahol, ha hárman vannak, egynek ki kell húzódni az előszoba felé. Ez a szoba volt a kiadó, ez volt a műhely. Itt készült a magyar szellemi élet csillagrendszerének egy meghatározó vonulata. A szoba szűkösségére Bedő György nem panaszkodott. A kiszolgáltatottságra, elsősorban a nagy terjesztők zsarnoki feltételeire annál inkább.

A rendszerváltás óta az igényesebb, nemzeti, keresztény szellemiségű könyvkiadók és folyóiratok helyzete megoldatlan, napi küzdelmeikben jórészt magukra maradtak a nagytőkés csoportokkal, a kiterjedt hálózatokkal szemben. Az állam alkalmi, félszeg támogatása nemcsak csekély volt mindvégig, kiszámíthatatlan is. Immár bőséges tapasztalatok alapján, e tekintetben ideje volna rendszert váltani az egész magyar kultúra értékrendjének fenntartása érdekében.

A mostoha körülmények ellenére az idei esztendőben húsz esztendős Kairosz Kiadó ezernél is több magas színvonalú tudományos munkát, a magyar irodalom és a világirodalom tartós értékeit, vallástörténeti és teológiai műveket adott ki. A magas szellemi minőséget őrző, a magyar és a keresztény hagyományok megőrzésének mecenatúráját vállaló Kairosz Kiadó 2010-ben megkapta a „Magyar Örökség”- díjat.

Bedő György munkásságát több díjjal és állami kitüntetéssel ismerték el. 2009-ben Mindszenty Emlékérmet kapott a keresztény világnézet erősítéséért végzett tevékenységéért. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjét „a nemzeti és keresztény értékek fennmaradásához és megújulásához tevőlegesen hozzájáruló, több évtizedes könyvkiadói tevékenysége elismeréseként.” 2015-ben Teleki Pál – érdeméremmel ismerte el kiemelkedő munkásságát, áldozatos életútját a Bethlen Gábor Alapítvány. Ugyanebben az évben Pro Cultura Christiana díjat adományozott részére a Magyar Katolikus Püspöki Kar.

Bedő György a szellemi honvédelem hivatásos katonája, vezérkari tisztje, végül a szellemi honvédelem tábornoka volt. Most azt az időt éljük, amikor egy nemzedék távozik körünkből, az élők sorából. Munkában és küzdelemben edződött nemzedék távozik, mondhatjuk: a természet rendje szerint. Ám szorongató bennünk a kérdés: lesz-e folytatása? Lesznek-e a következő nemzedékekből a könyves szakmában hivatásos katonák, vezérkari tisztek, a szellemi honvédelemnek lesznek-e könyves tábornokai. Bennem, bennünk a válasz egyértelmű: Igen, jelen vannak, teszik a dolgukat tisztességgel, de Bedő György példázatos munkássága mellett a könyves szakma gyakorlati feltételeit is javítanunk kell.

Ezzel a magunkat is figyelmeztető gondolattal búcsúzom Tőled, kedves Bedő György bátyánk, barátunk!

Búcsúzik Tőled Margit feleséged, Katalin és Balázs gyermeked, Zsuzsanna testvéred, rokonaid, barátaid, búcsúznak a Kairosz Kiadó munkatársai, írók, szerkesztők, olvasók.

Isten Veled, Bedő György bátyánk!

Isten velünk, kedves Gyuri bátyám!

Lezsák Sándor

Elhangzott 2016. május 18-án a Belvárosi Ferences Templomban, Bedő György urnakoporsója előtt.

Küldje tovább ezt a cikket! · Nyomtatás · Lap tetejére
Kereső
OK

Képtár
Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének megáldása Izsákon
2018. október 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója

Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00

Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok

Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Lezsák Sándor előadása Pécsett

Pécs, BTK/TTK épület
2018. október 3. 18.00

Korábbi programokKorábbi programok

Szövetségesek

20070311fidesz.jpg

20070311kdnp.jpg

20070311kisgazda.jpg

20080708Fidelitas.jpg

2008082382_lungo_drom.jpg


Lakitelek Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Szövetségesek

Keresztény Élet


Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek

Szövetségesek


© Nemzeti Fórum :: Webmester :: Oldaltérkép